الأخبار

اعتبار علمی نشریه آفاق الحضاره الاسلامیه در سال 1401

اعتبار علمی نشریه آفاق الحضاره الاسلامیه در سال 1401  نشريه آفاق الحضاره الاسلامیه به استناد نامۀ کميسيون بررسي نشريات علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  در سال 1401  رتبه ب  را اخذ نموده است.

المزيد من

اعتبار نشريه

اعتبار  نشریه آفاق الحضاره الاسلامیه  اين نشريه به استناد نامۀ کميسيون بررسي نشريات علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به شمارۀ  271230 /3و تاريخ 1390/12/24 رتبۀ علمي‌پژوهشي دريافت کرده است. اخذ رتبه ب در سال 1398  از کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اخذ رتبه ب در سال 1399  از کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اخذ رتبه ب در سال 1400  از کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اخذ رتبه ب در سال 1401 از کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مجلة آفاق الحضارة الإسلامية تحصل علي معامل تأثير 192/. من مشروع الاستشهاد المرجعي ...

المزيد من

هزینه داوری و چاپ مقاله

هزینه‌های بررسی، چاپ و انتشار نشریۀ آفاق الحضاره الاسلامیه براساس آیین‌نامۀ نشریات علمی‌پژوهشی کمیسیون نشریات وزارت علوم و همچنین مصوبۀ هیئت‌رئیسۀ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی(به‌شماره 1/149318، مورخ 1402/10/23) برای بررسی مقالات، هزینه(600000 تومان)در دو مرحله به صورت 300 هزار تومان پیش از ارسال مقاله به داوران محترم و 300 هزار تومان در زمان پذیرش مقاله  دریافت می‌شود. پرداخت این هزینه صرفا از طریق سامانه نشریه و درگاه بانکی امکانپذیر است.  

المزيد من

انتشار الکترونیک مقاله

انتشار الکترونیک نشریه

المزيد من