الأخبار

اعتبار علمي نشريه در سال 98

اين نشريه به استناد نامۀ کميسيون بررسي نشريات علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  در سال 1398   رتبه B  را اخذ نموده است.

المزيد من

اعتبار نشريه

اين نشريه به استناد نامۀ کميسيون بررسي نشريات علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به شمارۀ  271230 /3و تاريخ 1390/12/24 رتبۀ علمي‌پژوهشي دريافت کرده است. و در سال   1399 و  1398 نيز از کميسيون نشريات وزارت علوم تحقيقات و فناوري  رتبه B  را اخذ نموده است. مجلة آفاق الحضارة الإسلامية تحصل علي معامل تأثير 42./. من مشروع الاستشهاد المرجعي لعلوم العالم الإسلامي( Isc ) مجلة آفاق الحضارة الإسلامية تحصل على معامل تأثير 1.4 من مشروع معامل التأثير العربيّ بمصر(اتحاد الجامعات العربيّة)  

المزيد من

هزینه چاپ مقاله

هزینه‌های بررسی، چاپ و انتشار نشریۀ آفاق الحضاره الاسلامیه براساس آیین‌نامۀ نشریات علمی‌پژوهشی کمیسیون نشریات وزارت علوم و همچنین مصوبۀ هیئت‌رئیسۀ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی(تاریخ 25/6/91، شماره 54/6/91)برای دریافت، بررسی و انتشار مقالات، هزینه دریافت می‌شود. ازاین‌رو هزینۀ مقاله‌ها در دو نوبت دریافت خواهد شد: 1. هزینۀ اولیۀ بررسی مقاله: پس از ثبت مقاله در سامانه، در صورت انتخاب برای بررسی بیشتر، قبل از ارسال به مرحلۀ داوری، نیاز است هزینۀ اولیه توسط مؤلف پرداخت شود. برای بررسی اولیۀ هر مقالۀ ارسالی مبلغ 100 هزار تومان دریافت شود. 2. هزینۀ ...

المزيد من

انتشار الکترونیک مقاله

انتشار الکترونیک نشریه

المزيد من