الأخبار

اعتبار علمی نشریه آفاق الحضاره الاسلامیه در سال 1401

اعتبار علمی نشریه آفاق الحضاره الاسلامیه در سال 1401  نشريه آفاق الحضاره الاسلامیه به استناد نامۀ کميسيون بررسي نشريات علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  در سال 1401  رتبه ب  را اخذ نموده است.

المزيد من

اعتبار نشريه

اعتبار  نشریه آفاق الحضاره الاسلامیه  اين نشريه به استناد نامۀ کميسيون بررسي نشريات علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به شمارۀ  271230 /3و تاريخ 1390/12/24 رتبۀ علمي‌پژوهشي دريافت کرده است. اخذ رتبه ب در سال 1398  از کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اخذ رتبه ب در سال 1399  از کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اخذ رتبه ب در سال 1400  از کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اخذ رتبه ب در سال 1401 از کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مجلة آفاق الحضارة الإسلامية تحصل علي معامل تأثير 192/. من مشروع الاستشهاد المرجعي ...

المزيد من

هزینه داوری و چاپ مقاله

هزینه‌های بررسی، چاپ و انتشار نشریۀ آفاق الحضاره الاسلامیه براساس آیین‌نامۀ نشریات علمی‌پژوهشی کمیسیون نشریات وزارت علوم (آیین نامه سال 1401 وزارت عتف)و همچنین مصوبۀ هیئت‌رئیسۀ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی(تاریخ 25/6/91، شماره 54/6/91)برای دریافت، بررسی و انتشار مقالات، هزینه دریافت می‌شود. هزینۀبررسی نهایی و پذیرش مقاله: در صورت تایید مقاله از سوی داوران و پذیرش نهایی آن، نیاز است هزینۀ بررسی نهایی و پذیرش و نشر مقاله از سوی مؤلف پرداخت شود تا گواهی پذیرش مقاله صادر گردد.( برای داوری و  آماده سازی ( ویراستاری،صفحه آرایی،ویرایش چکیده های ...

المزيد من

انتشار الکترونیک مقاله

انتشار الکترونیک نشریه

المزيد من