الأخبار

اعتبار علمي نشريه در سال 98

اين نشريه به استناد نامۀ کميسيون بررسي نشريات علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  در سال 1398   رتبه B  را اخذ نموده است.

المزيد من

اعتبار نشريه

اين نشريه به استناد نامۀ کميسيون بررسي نشريات علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به شمارۀ  271230 /3و تاريخ 1390/12/24 رتبۀ علمي‌پژوهشي دريافت کرده است. و در سال   1399 و  1398 نيز از کميسيون نشريات وزارت علوم تحقيقات و فناوري  رتبه B  را اخذ نموده است. مجلة آفاق الحضارة الإسلامية تحصل علي معامل تأثير 192/. من مشروع الاستشهاد المرجعي لعلوم العالم الإسلامي( Isc ) مجلة آفاق الحضارة الإسلامية تحصل على معامل تأثير 1.7 من مشروع معامل التأثير العربيّ بمصر(اتحاد الجامعات العربيّة)  

المزيد من

هزینه داوری و چاپ مقاله

هزینه‌های بررسی، چاپ و انتشار نشریۀ آفاق الحضاره الاسلامیه براساس آیین‌نامۀ نشریات علمی‌پژوهشی کمیسیون نشریات وزارت علوم (آیین نامه سال 1401 وزارت عتف)و همچنین مصوبۀ هیئت‌رئیسۀ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی(تاریخ 25/6/91، شماره 54/6/91)برای دریافت، بررسی و انتشار مقالات، هزینه دریافت می‌شود. هزینۀبررسی نهایی و پذیرش مقاله: در صورت تایید مقاله از سوی داوران و پذیرش نهایی آن، نیاز است هزینۀ بررسی نهایی و پذیرش و نشر مقاله از سوی مؤلف پرداخت شود تا گواهی پذیرش مقاله صادر گردد.( برای داوری و  آماده سازی ( ویراستاری،صفحه آرایی،ویرایش چکیده های ...

المزيد من

انتشار الکترونیک مقاله

انتشار الکترونیک نشریه

المزيد من